4 Comments

Ik kijk niet, niet uit nieuwsgierigheid niet uit een ik moet het zien.

Ik neem het woord voor kennisgeving aan en doe er mijn ding mee, en probeer mij een beetje gezond te houden.

Als iik de onthoofdingsbeelden zou gaan bekijken zou ik geen nacht meer slapen.

Expand full comment

Zelfreflectie, daar hou ik van. Opgegroeid met een Nie Wieder en met een in de jaren 80 ontwikkelde afkeer van georganiseerde religies, kan niet anders dan een perspectief vormen dat niet veel verschilt met die van Bart, journalist of niet

Expand full comment

Is het dan ook heel naïef om te denken dat het niet zo'n vaart zal lopen, want dat ze al zo lang ik herinneringen heb van de media - ik oppervlakkig kennis heb genomen van haatbaarden elders, maar vooralsnog de Nederlandse bommen beperkt blijven tot geknutsel met on-demand vuurwerk aan de deur? Waarvan bovendien vermoed kan worden dat ze totaal ongerelateerd aan religie of internationale conflicten is, maar om afrekeningen in het 'gewone' criminele circuit gaan? Kortom, is het naïef te veronderstellen, dat ik als ik buiten rondkijk echt nog niet de laarsjes van weleer door de straten zie marcheren? - En eigenlijk wel vrij rustig hier in het verre oosten (van NL) mijn boodschappen kan doen, ongehinderd door rondvliegende kogels verder in het algemeen? Of hebben jij (en Timon) gelijk, en is het stilte voor de storm?

Ik moet ineens denken aan Doris day overigens... Ook nog es.

Ik hoop dat ik het goed zie, maar hou er ernstig rekening mee dat dat ook niet zo hoeft te zijn...

Expand full comment